DREPT COMERCIAL

Infiintare de ONG-uri in Romania


ONG-ul este modalitatea juridica creata de legiuitor prin care dumnevoastrava puteti aduce contributia la Binele comunitatii din care faceti parte.

ONG-urile se pot constitui ca asociatie, fundatie sau federatie, cea mai uzuala dintre acestea fiind Asociatia

Asociatia este o entitate constituita de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial.

Intelegerea partilor se consfiinteste printr-un statut al asociatiei, practic actul care reglementeaza scopurile, obiectivele si modul in care va functiona aceasta entitate.

Statutul cuprinde:
a) datele de identificare ale membrilor asociati: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea si codul de identificare fiscala ale persoanei juridice asociate si, dupa caz, domiciliul sau resedinta ori adresa sediului social;
b) exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei;
e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor, in cazul aportului in natura, constand in bunuri imobile, forma autentica a statutului este obligatorie;
g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
h) persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
i) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
j) drepturile si obligatiile asociatilor;
k) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
l) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
m) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60;
n) semnaturile membrilor asociati.

Numele pe care il alegeti pentru Asociatia pe care o creati este necesar sa fie confirmat printr-o rezervare a disponibilitatii denumirii la Ministerul Justitiei.

Procedura de dobandire a personalitatii juridice a asociatiei se face printr-o cerere adresata judecatoriei in circumscriptia careia isi va avea sediul asociatia care va fi inscrisa in Registrul asociatilor si fundatiilor aflat la grefa instantei.
Ulterior, asociatia are obligatia de a fi inregistrata fiscal, primind un cod de identificare fiscala.

Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 2 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.

Organele asociatiei sunt:
a)adunarea generala;
b)consiliul director;
c)cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o treime din componenta sa.

Doua sau mai multe asociatii se pot constitui in federatie.

O asociatie, fundatie sau federatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei, printr-o hotarare, ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulativ mai multe conditii.

Asociatiile pot infiinta societati comerciale si pot desfasura orice alte activitati economice directe daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.Consultanta Juridica Online cu AVOline.ro

Impreuna cu profesionistul juridic, puteti fi ghidat in a lua decizii informate la fiecare pas si va bucura de ONG-ul potrivit obiectivelor dumneavoastra!

AI INTREBARI JURIDICE?

PROGRAMEZA O CONSULTATIE JURIDICA ONLINE LA MOMENTUL POTRIVIT PENTRU TINE!
AVOline - specializati in oferirea de servicii Juridice Digitale
  • Echipa ta de avocati, 24/7, pentru a-ti proteja drepturile, familia și afacerea
  • Suna-ne la 0722-186-818 sau ne poti scrie aici pentru disponibilitate totala
  • Conexiune criptata SSL pe 256 de biti pentru confidentialitate maxima
  • Plati online rapide si securizate sau virament bancar pentru flexibilitate
Afla mai multe